Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Thiêu ra tro thải
WHR cho chất thải nguy hại-thiêu phàn chi hoa City HWI CenterWHR cho nguy hiểm chất thải hỏa táng nghi chinh HWI Trung tâm thành phố
WHR cho phòng không ferrous kim loại nóng chảyWHR thiêu ra tro thải rắn Baosteel-2
WHR cho chất thải hỏa táng Taizhou City HWI Trung tâm nguy hiểm-1WHR cho Trung tâm HWI thành phố Taizhou thiêu chất thải độc hại-2