Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Sản xuất axít sulfuric
Sản xuất axít sulfuric--WHR--chi tái sinh axitSản xuất axít sulfuric--WHR--lưu huỳnh Burner--300KtD
Sản xuất axít sulfuric--WHR--pyrit rang--200KtYAxít sulfuric-sản xuất-WHR-pyrit rang-300 KtY-1

Sulfuric Acid-Production-WHR-Pyrite-Roasting-300-KtY-2