Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Quay Lò sàn nướng
WHR hệ thống lò quay lò-1WHR hệ thống lò quay lò-2
WHR cho quay lò nung--Baosteel--200KTY--1WHR cho quay lò nung--Baosteel--200KTY--2
WHR cho quay lò nung--Baosteel--200KTY--3WHR cho quay lò nung--Shasteel--300KTY--1

WHR cho quay lò nung--Shasteel--300KTY--2