Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

WHRB dự án chìa khóa trao tay cho các quá trình Cracking xúc tác nhà máy lọc dầu

    

Ngày 1 tháng 7 năm 2016, JSDJ ký hợp đồng (2.260 người triệu RMB) với Diên dầu khí (Group) - tinh chỉnh & hóa dầu công ty theo đó của nó phạm vi công việc là để cung cấp một giải pháp chìa khóa trao tay để thu hồi nhiệt thải từ một 1,800,000 T / Y xúc tác nứt thực vật. Tất cả các thành phần đã được chế tạo và chuyển giao vào ngày 1 tháng 9 năm 2016. Dự án này đã được hoàn tất vào ngày 10 tháng 10 năm 2016.

 

Thông số chính

 

Inlet khí temp: 540 c

Lối thoát khí temp: 175 c

Hơi nước áp lực: 3,92 MPA

Hơi tạm: 378 c

Hơi nước đầu ra: 220 T / H