Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Xử lý thành công WHRB đối với Nhà máy Xẻ Sợi 180 M2 - WISCO (Phòng sắt)

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2016, JSDJ được trao một hợp đồng (4,2 triệu RMB) từ một trong những khách hàng trung thành - WISCO để thiết kế, chế tạo và lắp đặt một WHRB cho một trong những nhà máy hiện có của họ. Sau khi JSDJ hoàn thành tất cả các mặt hàng giao hàng vào ngày 25 tháng 8 năm 2016, nhân viên lắp đặt của họ đã hoàn thành tất cả công việc lắp đặt vào ngày 20 tháng 9 . Các dữ liệu kỹ thuật chính được chỉ ra bên dưới.

 

Áp lực Loại: Dual

Nhiệt độ khí vào: 400 & 310 Celsius

Nhiệt độ đầu ra của cửa hàng: 137 C

Áp suất hơi: 2,0 & 0,5 MPA

Nhiệt độ hơi: 340 & 200Celsius

Sản lượng hơi nước: 22,6 & 9,05 T / H