Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Dự án hoàn thiện thành công dự án EPC - Hệ thống WHR cho lò điện

Vào ngày 17 tháng 2 năm 2017, JSDJ đã nhận được hợp đồng EPC của Công ty Thép San Bao thuộc tỉnh Phúc Kiến. Nhiệm vụ của JSDJ là cung cấp một giải pháp thu hồi nhiệt tổng thể cho hai lò điện hiện có. Thách thức chính đối với JSDJ là sự dao động của khí trôi nổi và nhiệt độ rất mạnh, và mức độ bụi xấp xỉ 30g / Nm3.   Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nhiệt thải, vào ngày 25 tháng 9 (vận hành) , JSDJ đã hoàn thành dự án Turnkey này.

 

Các thông số chính của mỗi đơn vị:

 

Lưu lượng khí: 154.000 Nm3 / h

Nhiệt độ khí vào: 800 C

Nhiệt độ đầu ra của cửa hàng: 180 Celsius

Áp suất hơi: 2.45MPa

Nhiệt độ hơi: 250 C

Sản lượng hơi nước: 53 T / H   Tối đa

10 T / H Trung bình