Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Các liên minh chiến lược với APT điện kỹ thuật

Tháng 4 năm 2015, JSDJ đã tham dự nguồn Gen tái tạo hội nghị - New Delhi. Phái đoàn từ JSDJ đã trở nên quen với APT Power Engineering - một công ty nằm trongHyderabad, Ấn Độ. Cuộc họp được tiến hành theo tinh thần của mở rộng các lợi ích chung trong thị trường toàn cầu nhiều mặt. Trong những năm qua, cả hai công ty đã làm việc chặt chẽ với nhau cụ thể các dự án chìa khóa trao tay quốc tế trong lĩnh vực phục hồi nhiệt thải, dẫn đến việc rèn một liên minh chiến lược song phương.