Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Primetals công nghệ chuyến thăm chính thức để kiểm tra tính toàn vẹn của JSDJ sản xuất

Vào tháng 1 năm 2015, Mitsubishi-Hitachi kim loại máy móc và công nghệ kim loại vải Siemens tham gia lực lượng để thành lập một công ty mới: công nghệ Primetals. Để tốt hơn phục vụ khách hàng trên khắp thế giới, PT đã đặt ra để xác định vị trí một nhà sản xuất nồi hơi đáng tin cậy ở Trung Quốc mà có thể cung cấp cả hai chất lượng và dịch vụ xuất sắc. Theo một lãnh đạo ngành công nghiệp trong nước trong việc phục hồi nhiệt thải, ngày 14 tháng 7th, 2016 JSDJ đã được đưa ra một cuộc kiểm toán hai ngày ban đầu từ Primetals công nghệ để xác định các tiêu chuẩn sản xuất tổng thể trùng khớp với họ. Dựa trên các cuộc họp báo cáo kiểm toán cuối cùng, thông tin phản hồi của PT là tích cực, và JSDJ đang chờ các giai đoạn tiếp theo của hợp tác.