Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Chuyến viếng thăm của Outotec

Ngày 1 tháng 9 năm 2016, Outotec Thượng Hải chi nhánh gửi hai trong số các đại biểu của họ để truy cập vào JSDJ sau trước truyền thông kỹ thuật đầu năm nay. Sau khi đến thăm các hội thảo, Trung tâm NDT, physical&chemicaltestingcnhập, producttôinspectioncnhập, wELDtestingcnhập, và metering&measurementcnhập, kỹ lưỡng các cuộc thảo luận liên quan đến các tiềm năng hợp tác giữa hai công ty đã được tiến hành trong phòng họp.