Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Chính thức "Thank-you Letter" Từ Yanchang Petroleum (Group)

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2016, JSDJ đã ký một hợp đồng với Tập đoàn Dầu khí Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí và Hóa dầu Yanchang, trong đó công việc của họ là cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay để thu hồi nhiệt thải từ một nhà máy Cracking Cứu 1800 / Dự án này đã hoàn thành vào ngày 10 tháng 10 năm 2016.

Vào ngày 10 tháng 11, "Tập đoàn Dầu khí Yanchang" đã ban hành "Công ty Công nghiệp nặng JSDJ" một "Thư cảm ơn" chính thức cho việc thực hiện hệ thống WHR của chúng tôi và hành trình hợp tác mà hai bên sẽ tham gia cùng nhau trong tương lai.


Thông số chính

  Nhiệt độ khí vào: 540 Celsius

Nhiệt độ đầu ra của cửa hàng: 175 C

Áp suất hơi: 3,92 MPA

Nhiệt độ hơi: 378 C

Công suất hơi: 220 T / H