Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Hội nghị xi măng quốc gia - Hyderabad, Ấn Độ, 21 - 10 - 2016

Vào tháng 6, JSDJ đã được mời tham dự Hội nghị về Xi măng Quốc gia - Hyderabad, Ấn Độ vào ngày 21 tháng 10 năm 2016 bởi "My Home Industries" - nhà sản xuất xi măng hàng đầu ở miền Nam Ấn Độ. Cuộc họp này tập trung vào "Những tiến bộ gần đây trong ngành xi măng" được tổ chức bởi Chương trình QCFI-Hyderabad phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất Xi măng (CMA) và NCCBM.


Là một trong những nhà tài trợ cho cuộc họp này, các đại biểu từ JSDJ chia sẻ 32 năm kiến ​​thức và kinh nghiệm của chúng tôi trong công nghệ WHR với các chủ doanh nghiệp công nghiệp và các chuyên gia. Chúng tôi xin cảm ơn "My Home Industries" đã mời chúng tôi, đối tác của chúng tôi - "APT Power Engineering" tham gia cùng chúng tôi và Diễn đàn Circle Chất lượng của Ấn Độ để làm cho nó xảy ra cho mọi người.