Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Gây quỹ cho những hậu quả của cơn lốc xoáy

Ngày 23 tháng 6, một cơn lốc xoáyđi kèm với mưa đáquét qua nhiều làng trong huyện thành phố của chúng tôi, để lại 98 đã chết và 800 người bị thương. Những người sống sót mất nhà của họ. Ngày 25 tháng 6, Ban Giám đốc đã bắt đầu "Hãy hành động cho Good Cause" - một chiến dịch gây quỹ hai ngày trong JSDJ để giúp những người sống thông qua các sự kiện bi thảm này. Chúng tôi cung cấp cho những người mất người thân của chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất.