Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Cương cứng hoàn tất - nồi hơi nhiệt thải để sản xuất bari sulfat

Người dùng: Khách hàng trong nước

Ngày hợp đồng: 2015-06-11

Ngày giao hàng: 2017-04-10 đến năm 2017-06-30

Cương cứng ngày hoàn thành: 2017-08-30


 

Phạm vi cung cấp:

1. Nồi hơi thích hợp (hơi trống, superheater, chưng cho khô, economizer, deaerator chưng cho khô, khung thép, nền tảng & cầu thang, vv)

2. Dụng cụ & Van

3. Phụ mục

 

Thông số chính:

 

Inlet khí temp: 500 c

Lối thoát khí temp: 180 c

Hơi nước áp lực: 2,45 MPA

Hơi tạm: 390 c.

Hơi nước đầu ra: 9.9 T / H