Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Giao hàng đã hoàn thành - nồi hơi nhiệt thải để sản xuất axít Sulfuric (quặng sulfua)

Người dùng: Khách hàng trong nước Cộng hòa dân chủ Congo

Ngày hợp đồng: 2017-02-21

Ngày giao hàng: 2017-07-05

 

Phạm vi cung cấp: nồi hơi thích hợp (trống hơi nước, bốc hơi ống bó, vỏ nồi hơi, pipework, khung thép, nền tảng & cầu thang, làm mát ống bó, v.v..)

 

Thông số chính:

 

Inlet khí temp: 900 c

Lối thoát khí temp: 380 c

Hơi nước áp lực: 2.4 MPA

Hơi tạm: 224 c

Hơi nước đầu ra: 2,2 T / H