Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Chúc mừng bạn đã chế tạo thành công của hội trường triển lãm của JSDJ kỹ thuật số!


Nếu như ngày 17 tháng 4thNăm 2016, các JSDJ kỹ thuật số Exhibition Hall là chính thức mở cửa cho khách và bạn bè của chúng tôi. Dự án này đã bắt đầu xây dựng vào đầu năm 2015 là một phòng trưng bày toàn diện liên hội thảo mới thành lập và tòa nhà văn phòng của chúng tôi. Diện tích toàn bộ hall mất 1.200 m2 đất không gian với sáu phần phụ trên màn hình, tính năng của chúng tôi lịch sử, đổi mới công nghệ, quản lý sản xuất, tổng thể các giải pháp phục hồi nhiệt và thị trường mới. Nó nói với một câu chuyện về làm thế nào và tại sao một nhà máy lò hơi nhỏ được xây dựng vào năm 1971 với ít hơn 30 công nhân phát triển thành các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp WHRB, nó là ngày hôm nay.