Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Cơ sở vật chất
Trung tâm Công nghệ Enterprize Viện nghiên cứu và phát triển
Trung tâm NDT Trung tâm thử nghiệm vật lý và hóa học
Trung tâm thử nghiệm vật lý và hóa học Trung tâm thử nghiệm vật lý và hóa học
Trung tâm thử nghiệm vật lý và hóa học Trung tâm Kiểm tra Hàn