Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

EAF & cán
WHR cho EAF 100-TD Yongsteel-1WHR cho EAF 100-TD Yongsteel-2
WHR cho EAF 100-TD Yongsteel-3WHR cán Baosteel-1

WHR cho cán Baosteel-2