Email:don-davison@djzg.orgCông ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Công ty TNHH JSDJ công nghiệp nặng

Sản xuất Xi măng & Thủy tinh
WHR cho lò nung xi măng - 3000TD - Dự án Mông Cổ WHR cho lò nung xi măng - PH
WHR cho lò nung xi măng - 4000TD - PH WHR cho lò nung xi măng - AQC
WHR cho lò nung xi măng - 4000TD - AQC WHR cho lò nung thủy tinh - 600 TD

Nhà máy sản xuất xi măng WHR